Autodesk.JPG

PLANERING AV 3D MODELLER

Från idé till modell

Vi erbjuder tjänster så som revers engineering av olika produkter, maskiner och delar: "You name it - we make it".

Vi kan göra CAD-ritningar för att tillverka delar, formar och produkter.

Också utbyggnader av tekniska maskiner och nya produkter kan planeras och utvecklas.

Vi gör vår 3D planering i Autodesk Fusion 360.