disco Club

3D-SKANNING

Gör en prototyp tillgänglig

Vi erbjuder tjänster inom 3D-skanning till våra kunder, eftersom det är ett effektivt och noggrant sätt att skapa, kontrollera och göra produkter tillgängliga. 
Med dagens 3D-skanningsteknik är det möjligt att skanna en produkt, en maskin eller en del av en produkt och därefter göra kontrollmätningar i 3D-program. 
Av skanningarna är det också möjligt att göra 2D-ritningar och 3D-modeller.